Privacy


Privacyverklaring / AVG; 

Leijenhorst 2wielers BV, gevestigd aan Apeldoornsestraat 35 te Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Leijenhorst2wielers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leijenhorst 2wielers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening beter uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Leijenhorst 2wielers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluiten

Leijenhorst 2wielers BV neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leijenhorst 2wielers) tussen zit. Leijenhorst 2wielers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wilmar | Sure IT

Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Leijenhorst 2wielers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden

Leijenhorst 2wielers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

Leijenhorst 2wielers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Leijenhorst 2wielers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leijenhorst 2wielers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Leijenhorst2wielers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leijenhorst 2wielers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Leijenhorst 2wielers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Leijenhorst2wielers.nl

Mailingen en postverzendingen van Leijenhorst2wielers;

Leijenhorst 2wielers informeert en adviseert haar klanten doormiddel van e-mail/post/sms en Whatsapp. Als u bij ons een nieuwe fiets aankoopt of aanbiedt voor reparatie vragen wij uw persoonlijke gegevens. Wij bewaren uw gegevens nauwkeurig in een database die alleen bestemd is voor Leijenhorst2wielers.

Wij sturen u als volgt e-mail; 

2 maanden na aankoop: 1e Servicebeurt
6 maanden na aankoop: 2e Servicebeurt
12 maanden na aankoop: 3e Servicebeurt

Inruilvoorstel met actie aanbieding:
5 jaar na aankoop bij alle nieuwe fietsen exclusief kinderfietsen
2 jaar na aankoop alleen bij nieuwe kinderfietsen

Garantievoorstel alleen bij elektrische fietsen
23 maanden na aankoop per e-mail

Overige mailing:
0 tot 3x nieuws bericht van Leijenhorst2wielers per jaar.
Service/garantie gerelateerde berichten (bijvoorbeeld bij productie fabricagefout).

Per post;
22 maanden na aankoop een voorstel voor extra garantie alleen bij aankoop elektrische fietsen. Standaard facturering voor verkoop en reparatie.
Service berichten en/of fabricage fouten/terugroepacties.

Mobiel /SMS/WhatsApp;
Bij reparatie of aflevering van uw fiets kunt u van Leijenhorst2wielers een SMS/WhatsApp bericht ontvangen. Ook sturen wij indien noodzakelijk een betaalherinnering per sms of WhatsApp. Verder gebruiken wij uw mobiele nummer voor service/verkoop via WhatsApp chatfunctie indien u daar zelf mee start of naar vraagt.

Betalingsachterstand/Herinnering;
Voor een vervallen factuur of reparatienota gebruikt Leijenhorst2wielers alle mogelijkheden. U kunt hier zich niet voor uitschrijven! Indien wij niet tijdig een betaling van u ontvangen geven wij uw gegevens door aan Incassonet te Barneveld.

Wilt u zich voor e-mails en/of SMS/WhatsApp berichten uitschrijven? Mail het ons.